• Wesołych Świąt
     • Wesołych Świąt

     • W imieniu własnym oraz Grona Pedagogicznego, Pracowników i Uczniów życzę Państwu, aby nadchodzące Święta Wielkanocne napełniły Wasze serca radością i nadzieją, a chwile spędzone w gronie najbliższych dodawały otuchy i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osielsku

      Dariusz Jachowski
       

    • Opłata za obiady za miesiąc kwiecień
     • Opłata za obiady za miesiąc kwiecień

     • PRZYPOMINAMY, że odpłatność za obiady za miesiąc kwiecień wynosi 39,60 zł.

       

      BS Osielsko  92 8142 0007 0308 1174 2000 0003

      Dziękuję.

    • Informacja o przebiegu egzaminów oraz pracy szkoły w okresie przerwy.
     • Informacja o przebiegu egzaminów oraz pracy szkoły w okresie przerwy.

     • Szanowni Państwo,

      w dniach 10 – 17.04.2019 r. odbyły się w naszej szkole egzaminy gimnazjalne oraz ósmoklasisty. Mimo trwającej akcji strajkowej, egzaminy te przebiegły zgodnie z przyjętymi procedurami. Za co serdecznie dziękuję całej społeczności szkolnej. Szczególne podziękowania pragnę złożyć rodzicom za zrozumienie, pomoc w opiece nad uczniami oraz wsparcie.

      Od 18.04 – 23.04.2019 r. w szkole trwa wiosenna przerwa świąteczna. W dniach: 18,19, 23.04.2019 świetlica szkolna będzie pracowała od 6:00 do 15:00. Oddziały przedszkolne pracują w systemie grupy połączonej od 7:00 do 15:00.

      O dalszej zmieniającej się sytuacji w szkole, zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki a także możliwości rozpoczęcia zajęć edukacyjnych, będę informował Państwa za pośrednictwem szkolnej strony Internetowej.

      Z wyrazami szacunku i wiarą w szybkie rozwiązanie sporu,

      Dariusz Jachowski

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osielsku

     • Informacja dotycząca "Drzwi otwartych" w dniu 17.04.2019

     • Szanowni Państwo,

      w związku z trwającym strajkiem nauczycieli, zaplanowane na dzień 17.04.2019 r. spotkania z rodzicami w ramach "Drzwi otwartych" nie odbędą się. Proszę indywidualnie kontaktować się z wychowawcami i nauczycielami, po zakończeniu protestu, przez dziennik elektroniczny. 

      Z poważaniem

      D. Jachowski

     • WYNIKI I EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO DLA UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJÓW I VIII KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ „MEDYCYNA NA SZÓSTKĘ”

     • Miło nam poinformować, że 6 kwietnia 2019 r. w VI Liceum Ogólnokształcącym  w Bydgoszczy odbyła się gala uhonorowania laureatów, finalistów i wyróżnionych uczniów w Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym „Medycyna na szóstkę”  

      W konkursie uczestniczyło 185 osób z 29 gimnazjów i  281 osób  z 33 szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. Do etapu finałowego zakwalifikowało się 46 uczestników z gimnazjum i 76 ze szkoły podstawowej.

      W naszej szkole do etapu szkolnego przystąpiło 23 uczniów i aż 8 osób zakwalifikowało się do finału.

      Z ogromną przyjemnością informujemy, że tytuł laureata w konkursie zdobyli ALEKSANDER HĘSIAK I TYMOTEUSZ BOJANOWSKI,  finalistą został JAN KUFFEL, a wyróżnienia otrzymały MARIA DĘBCZYŃSKA oraz SARA JANKOWSKA

     • Egzamin ósmoklasisty

     • Szanowni Rodzice,

      informuje, że mimo trwającej akcji strajkowej pracowników placówki, egzaminy ósmoklasisty odbędą się zgodnie z planem w dniach 15-17.04.2019 r.

      Zapraszam wszystkich ósmoklasistów dnia 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. o godz. 8.00. Spotykamy się na holu szkoły podstawowej przy sali gimnastycznej. Każdy uczeń przynosi długopis/pióro z czarnym tuszem lub atramentem oraz legitymację szkolną, a na egzamin z matematyki – linijkę. Przypominam, że uczniowie nie mogą wnieść na salę egzaminacyjną żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Uczeń może przynieść małą butelkę wody mineralnej.

      Dla pozostałych uczniów dni egzaminów tj. 15-16-17 kwietnia 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych zgodnie z terminarzem organizacji roku szkolnego 2018/2019.

      Jednocześnie informuję, że w tych dniach, w związku z zaangażowaniem nauczycieli do prac w zespołach nadzorujących zajęcia opiekuńcze będą sprawowane przez w GOK Osielsko i Świetlicę Wiejską w Jarużynie, w następujących godzinach:

      - GOK Osielsko – Poniedziałek i Wtorek 8:00 – 15:30

      - Świetlica Wiejska w Jarużynie (we wszystkie dni) 8:00 do 16:00

      Jednocześnie bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy z wyrozumiałością i zrozumieniem podchodzą do trudności, z którymi borykamy się.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osielsku

     • Strajk - informacje o pracy szkoły.

     • Szanowni Rodzice,

      informuję, że w dniach: 10.04, 11.04, 12.04, z powodu przeprowadzanych w szkole egzaminów oraz koniecznością oddelegowania nauczycieli na egzamin do gimnazjum w Żołędowie, zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki we własnym zakresie,  będą prowadzone w Świetlicy Wiejskiej w Jarużynie oraz GOK Osielsko. W następujących godzinach:

      1. GOK Osielsko – 10.04 (środa) od 8:00 do 15:30; 104 (czwartek) 8:00 do 15:30; 12.04 (piątek) 8:00 do 16:00;
      2. Świetlica Wiejska w Jarużynie 10.04 – 104 od 8:00 do 16:00

      Jeżeli zapewniacie Państwo opiekę we własnym zakresie, a nie możecie zapewnić dziecku posiłku w domu, jest możliwość skorzystania z niego w szkole. O fakcie tym należy powiadomić intendenta jutro do godziny 10:00, podając w jakie dni dziecko będzie jadło posiłek.

      Pragnę też poinformować, że pracownicy sekretariatu szkoły oraz intendent pracują zgodnie z przyjętym porządkiem od godziny 7:00 do 15:00.

      Nadal proszę śledzić stronę szkoły, gdzie na bieżąco będę informował o sytuacji w szkole/przedszkolu, zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki a także przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

      Z wyrazami szacunku

      Dariusz Jachowski

     • Strajk - informacje

     • Szanowni Państwo,

      informuję, że praktycznie wszyscy nauczyciele, którzy opowiedzieli się w referendum za strajkiem, do niego przystąpili. Strajk przygotowany przez ZNP i Forum Związków Zawodowych rozpoczął się dziś o godzinie 8:00 i będzie prowadzony do odwołania. W związku z powyższym  zostałem zmuszony do zawieszenia zajęć dydaktycznych w dniu 08.04. oraz 09.04, chyba, że akcja protestacyjna zostanie odwołana przez stronę związkową. Jednocześnie nadmieniam, że zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego, dni 10-12.04 oraz 15-17.04.2019 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w związku z przeprowadzanymi egzaminami. O dniach tych byliście Państwo informowani od początku roku szkolnego. Tak jak informowałem wcześniej egzamin gimnazjalny, którego rozpoczęcie przewidziano na dzień 10.04.2019 odbędzie się zgodnie z przyjętą procedurą. W dniach, w których będą odbywały się egzaminy mogą wystąpić problemy w prowadzeniu zajęć opiekuńczych. Na dzień dzisiejszy w szkole prowadzone są zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki we własnym zakresie. Nadal bardzo liczę na zrozumienie z Państwa strony i pomoc w opiece nad dziećmi. Jednocześnie pragnę złożyć Państwu podziękowanie za dotychczas okazaną pomoc i wyrozumiałość.

      Proszę nadal śledzić informacje na naszej stronie.

       

      Z poważaniem

      Dariusz Jachowski

     • Strajk

     • Szanowni Państwo,

      informuję, że niedzielne rozmowy rządu ze związkami zawodowymi nauczycieli nie przyniosły efektu – porozumienie podpisała tylko oświatowa Solidarność. ZNP i Forum Związków Zawodowych rozpoczyna akcję strajkową. Będzie ona prowadzona od 8 kwietnia od godziny 8:00 do odwołania. Biorąc pod uwagę zebrane wcześniej informacje, mogę z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że będę zmuszony zawiesić zajęcia dydaktyczne. Przypominam, że ostateczną informację o liczbie strajkujących pracowników otrzymam dopiero po rozpoczęcia strajku. Bardzo liczę na zrozumienie z Państwa strony i pomoc w opiece nad dziećmi. Proszę nadal śledzić informacje na stronie strony.

       

      Z poważaniem

      Dariusz Jachowski 

     • Informacja dla rodziców

     • Szanowni Państwo,

      informuję, że w związku z wynikiem przeprowadzonego referendum strajkowego w Szkole Podstawowej w Osielsku 94,12 % pracowników szkoły opowiedziało się za przystąpieniem do akcji strajkowej. Prawdopodobnie od  poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. aż do odwołania wystąpią trudności z przeprowadzeniem zajęć lekcyjnych, opiekuńczych i wychowawczych zgodnie z obowiązującym planem. Większość nauczycieli deklaruje przystąpienie do akcji strajkowej, więc najprawdopodobniej w tych dniach w szkole będą prowadzone tylko zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki we własnym zakresie. Należy mieć świadomość, że gotowość do pracy wykaże niewielka grupa nauczycieli, a ich liczba może się zmieniać w każdym kolejnym dniu strajku.

      Istnieje możliwość zakłócenia zajęć opiekuńczych w momencie, gdy gotowości do pracy nie zgłosi wymagana liczba nauczycieli, która będzie mogła zapewnić bezpieczny pobyt wszystkim uczniom/dzieciom. Ostateczną informację o liczbie strajkujących pracowników otrzymam dopiero w dniu rozpoczęcia strajku, czyli 8 kwietnia 2019 roku. Bardzo liczę na zrozumienie z Państwa strony i pomoc w opiece nad dziećmi. Pragnę nadmienić, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko do lat 8, rodzicom przysługuje prawo ubiegania się o zasiłek opiekuńczy (niezbednik_rodzica.pdf)

       

      Ponadto pragnę poinformować, że na podstawie zebranych informacji zaplanowane wycieczki klasy IV d i b oraz klasy II b odbędą się zgodnie z planem. Jednocześnie informuję, iż poczyniliśmy wszelkie starania by egzaminy gimnazjalne i egzaminy klas VIII odbyły się zgodnie z przyjętymi procedurami.

      O sytuacji w szkole/przedszkolu, zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki a także przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, będę informował Państwa poprzez dziennik elektroniczny i szkolną stronę internetową.

      Z wyrazami szacunku i wiarą w rozwiązanie sporu,

       

      Dariusz Jachowski

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osielsku

     • II Gminny Patriotyczny Festiwal Piosenki i Prozy „Piękna Niepodległa” Żołędowo 2019

     • 1 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Żołędowie odbył się II Gminny Patriotyczny Festiwal Piosenki i Prozy „Piękna Niepodległa”. Wzięło w nim udział 38 wykonawców ze Szkół  w Osielsku, Żołędowie, Niemczu, Maksymilianowie, Borównie, Dobrczu, Strzelcach Dolnych i Wudzynie. Jury miało nie lada wyzwanie, by wyłonić najlepszych spośród tak licznego grona uczestników. Uczniowie naszej szkoły świetnie zaprezentowali swoje talenty wokalne i recytatorskie i zajęli wysokie miejsca! Laureatami festiwalu w kategorii zespół wokalny zostali Natasza, Ignacy i Franek Eckardt z klasy I, którzy brawurowo, z dziecięcą wrażliwością i radością zaprezentowali wiersz „Pieśń o fladze” K.I. Gałczyńskiego oraz piosenkę  „Moja ojczyzna”. Wyróżnienie w tej samej kategorii trafiło do Jakuba Jaskulskiego, Patrycji Michałowicz, Martyny Świątek, Dżenifer Gerety i Heleny Szewczykowskiej z klasy 1.  W kategorii solistów klas 1-3 I miejsce zdobyła  Zosia Zawieruszyńska z klasy 3, a Hania Zawadka z klasy 4 wyróżnienie w kategorii solistów klas 4-6. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

       

                                                                                           Lucyna Leszczyńska

     • Akcja strajkowa

     • Informuję, że w szkole przeprowadzono referendum strajkowe w którym wzięło udział 85 osób uprawnionych do głosowania. Za przeprowadzeniem akcji strajkowej opowiedziało się 80 pracowników co stanowi 94,12% ogółu biorących udział w głosowaniu. Akcja strajkowa w szkole rozpocznie się w dniu 8 kwietnia 2019r. i potrwa do odwołania. W związku z powyższym proszę o bieżące śledzenie strony www szkoły.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osielsku

      Dariusz Jachowski

    • WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW
     • WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

     • WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW - drużyna z Osielska będzie reprezentowała województwo kujawsko – pomorskie  na etapie ogólnopolskim.

      Z ogromną radością informujemy, że nasi uczniowie, Alicja Jankowska i Maciej Jazdon,  zakwalifikowali się do finału konkursu Wielka Liga Czytelników i jako jedyna grupa będą reprezentować nasze województwo na etapie ogólnopolskim odbywającym się 10 maja 2019 roku
      w Katowicach. Trzymajcie mocno kciuki !!!

      Nauczyciele bibliotekarze

     • Wiosna poezją malowana.....

     • W dniu 26.03.2019r.  w naszej szkole odbyła się finałowa gala poezji pt. „Wiosna poezją malowana”, podczas której uczniowie z klas 1-3 prezentowali wiersze o tematyce wiosennej.

      Pierwsze przesłuchania odbyły się 11 i 12 marca w bibliotece szkolnej.

      Do I etapu konkursu przystąpiło 30 dzieci. Utwory do recytacji wybierali rodzice i w domu przygotowywali dzieci do występu.

      Podczas gali finałowej wystąpiło 16 dzieci, spośród których laureatów wybrało Jury w składzie: przewodnicząca pani Ewa Łapińska, pani Dyrektor Beata Kasprzyk, nauczyciele klas 1-3 pani Dorota Ochendal i pani Magdalena Kosiedowska. Uroczystość  poprowadziła uczennica klasy 1d, Basia Duczmal, laureatka tegorocznego powiatowego konkursu recytatorskiego zorganizowanego przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy.

      Wszystkie dzieci pięknie recytowały wiersze, a oto werdykt jury:

      I miejsce ex aequo:

      Zuzanna Sulkowska, uczennica klasy 1 oraz trio: Natasza, Franciszek i Ignacy Eckardt z klasy 1.

      II miejsce: Milena Kordas z klasy 1

      III miejsce ex aequo: Angelina Godziemska z klasy 2  oraz Julia Szczechowska z klasy 1

      W przerwie, podczas obrad jury, wystąpił szkolny zespół muzyczny „Wesołe nutki”, pięknie, wiosennie rozśpiewany.

      Laureatom serdecznie gratulujemy.

      organizatorzy konkursu:

      Ewa Sójka i Iwona Staniszewska

     • Opłata za obiady za miesiąc kwiecień

     • W związku z egzaminami gimnazjum w dniach 10,11,12-04/19, oraz egzaminami kl. 8 w dniach 15,16,17-04/19 prosimy o informację, które dzieci jedzące obiad w szkole będą korzystały ze stołówki w w/w dni.

      Natomiast opłata za miesiąc kwiecień 2019 wynosi:

      Dla uczniów, którzy w w/w dni będą jedli obiad, opłata wynosi - 59,40

      Dla uczniów, którzy będą jedli obiad trzy dni w tym okresie, opłata wynosi- 49,50

      Dla uczniów którzy w w/w dni nie będą jedli obiadów, opłata wynosi - 39,60

      Wpłaty należy dokonać do dnia 10 kwietnia 2019. W razie wątpliwości prosimy

      o kontakt pod nr. 52 381 3119 wew. 43  lub email: stolowka@sposielsko.edu.pl.

       

      Nr Konta:  BS Osielsko 92 8142 0007 0308 1174 2000 0003

     • Wypoczynek letni 2019

     • Informuję, że w okresie wakacji szkoła jest organizatorem dwóch obozów dla dzieci: 

      • od 18 - 27 lipca 2019r. obóz „Bożenkowo 2019”
      • od 22 - 30 czerwca 2019r. obóz w górach  „Poronin-Suche 2019”. 

       

      Zapisy na obozy będą przyjmowane od 15 kwietnia w sekretariacie szkoły.

       

      Serdecznie zapraszamy!

     • II etap konkursu MIX matematyczno-przyrodniczy

     • W dniu 2 kwietnia (wtorek) o godz. 14.40 odbędzie się II etap konkursu MIX matematyczno-przyrodniczy dla klas VII, VIII i III gim.

      Chętnych zapraszamy do budynku SP na II piętrze.

     • PRZEDSZKOLAKI GOŚCIŁY MUZYKÓW Z FILHARMONII

     • W środę przedszkolaki odwiedzili muzycy z Filharmonii Pomorskiej z koncertem w stylu hiszpańskim.
      W czasie jego trwania dzieci mogły poznać charakterystyczne dla Hiszpanii instrumenty i posłuchać muzyki z ich wykorzystaniem.
      Wszystkie maluchy doskonale się bawiły, łącząc to z nauką. Na zakończenie audycji muzycznej mogły spróbować swoich sił odgadując nazwy popularnych piosenek hiszpańskich w konkursie muzycznym.

     • Pasowanie na czytelnika 2019

     • W naszej bibliotece szkolnej co roku odbywa się uroczystość PASOWANIA NA CZYTELNIKA. Przygotowują ja zaprzyjaźnieni z biblioteką starsi czytelnicy pod opieką nauczycieli bibliotekarzy. Są to głównie krótkie przedstawienia wprowadzające małych czytelników w świat bajek, baśni  oraz zagadki o bohaterach książek czy też na temat zasad ich poszanowania. Po obejrzeniu przedstawienia uczniowie klas pierwszych składają uroczystą przysięgę. Następnie młodzi czytelnicy uczestniczą w zajęciach wprowadzających prowadzonych przez nauczycieli bibliotekarzy. W tym roku do grona książkowych moli zostało przyjętych aż 106  uczniów. Przed nami osiem lat wspólnej literackiej podróży.

      Nauczyciele bibliotekarze