• Dyrekcja

    • Kierownicy  - nauczyciele szkoły elementarnej

     1819-1920

      

     L.p.

      

     Imię i nazwisko

      

     Lata pracy

     1.

     Ignacy Sobiechowski

     1819-1828

     2.

     Adam Patschke ( ewangelik )

     1820-1823

     3.

     Jan Janowski

     1828-1829

     4.

     Szymon Walczewski

     1829-1831

     5.

     Teodor Ograbowski

     1831-1833

     6.

     Tomasz Lubiński

     1834-1839

     7.

     Wawrzyniec Krótki

     1839-1846

     8.

     Franciszek Rafał Unger

     1847-1853

     9.

     Antoni Woyciechowski

     1853-1887

     10.

     Wacław Kloskowski

     1887-1910?

     11.

     Paweł Keller ( Kellery )

     1900-?

     12.

     ? Kowalski

     1902-?

     13.

     Brak danych z lat 1887-1920

      


     Źródło: "190 lat szkoły w Osielsku" - Jerzy Świetlik
      

     Kierownicy i Dyrektorzy Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Osielsku

     1947-2018

     L.p.

     Imię i nazwisko

     Lata

     Funkcja

     1.

     Franciszek Bełka

     1947-1964

     Kierownik

     2.

     Henryk Owsiany

     1964-1966

     Kierownik

     3.

     Michał Baranowski

     1966-1968

     Kierownik

     4.

     Franciszek Mike

     1968-1975

     Kierownik

     5.

     Stefan Łosicki

     1975-1978

     Dyrektor

     6.

     Kazimiera Janicka

     1978-1979

     Dyrektor

     7

     Genowefa Kaczmarek

     1979-1983

     Dyrektor

     8.

     Wanda Niedziałkowska

     1983-1984

     Dyrektor

     9.

     Marta Zielińska

     1984-1999

     Dyrektor

     10.

     Maria Wideł

     1999-2006

     Dyrektor Zespołu Szkół

     11. Dariusz Jachowski 2006-2017 Dyrektor Zespołu Szkół
     12. Dariusz Jachowski 2017- Dyrektor Szkoły Podstawowej

     Opracowanie mgr Danuta Stachowska


     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osielsku
     mgr Dariusz Jachowski

     Wicedyrektorzy Szkoły Podstawowej w Osielsku
     mgr Beata Kasprzyk
     mgr Małgorzata Wilczyńska
      

      Dyrektor szkoły przyjmuje uczniów, rodziców i nauczycieli w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 13:30 – 14:15, 15:35 - 16:00