• „Bezpieczna droga do szkoły z Polfinkiem”
     • „Bezpieczna droga do szkoły z Polfinkiem”

     • W dniu 7 września br. z najmłodszymi uczniami naszej szkoły spotkali się policjanci Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy. Funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi na temat zasad bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Spotkaniu towarzyszył Polfinek, czyli  maskotka kujawsko- pomorskiej policji. Pierwszoklasiści wspólnie z Polfinkiem i funkcjonariuszami przećwiczyli swoją wiedzę na przejściu dla pieszych przy szkole. Na zakończenie spotkania każdy uczestnik w ramach akcji otrzymał elementy odblaskowe. Dziękujemy Policjantom i Polfinkowi za bardzo pouczające spotkanie.

      Małgorzata Ziemińska

    • Spotkania z rodzicami
     • Spotkania z rodzicami

     • Spotkania z rodzicami odbędą się w dniach:

      Uwaga! - klasy 1 SP - zebranie o godz. 17:00 - 11 września. Za zmianę przepraszamy.

      - klasy 4 - 11 września o godz. 17:30

      - klasy 5 - 6 oraz 2-3 SP 12 września o godz. 18:00

      - klasy 3 gim oraz 7-8 SP - 12 września o godz. 17:00

      ZAPRASZAMY

    • Plan lekcji 2018/2019
     • Plan lekcji 2018/2019

     • Plan lekcji obowiązujący od 3 września 2018 roku:

      Plan_lekcji_2018-2019.xlsx

      Szczegółowy plan dla każdej klasy w zakładce Plan lekcji

      Zmiany związane z przydziałem sal

     • Terminarz konkursów organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019

     • Etap szkolny:

      1.Konkurs przedmiotowy z biologii - 30.10.2019 r.

      2.Konkurs przedmiotowy z chemii - 28.10.2019 r.

      3. Konkurs przedmiotowy z fizyki - 25.10.2019 r.

      4. Konkurs przedmiotowy z geografii - 17.10.2019 r.

      5. Konkurs przedmiotowy z historii - 21.10.2019 r.

      6. Konkurs przedmiotowy z j. angielskiego - 16.10.2019 r.

      7. Konkurs przedmiotowy z j. niemieckiego - 18.10 2019 r.

      8. Konkurs przedmiotowy z j. polskiego - 24.10.2019 r.

      9. Konkurs przedmiotowy z matematyki - 22.10.2019 r.

      10. Konkurs przedmiotowy z informatyki - 29.10.2019 r.

    • Organizacja roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Osielsku w roku szkolnym 2018/2019
     • Organizacja roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Osielsku w roku szkolnym 2018/2019

     • Kalendarz wynikający z rozporządzenia MEN

       

       

      3 września 2018r.                                             rozpoczęcie roku szkolnego

      22-31 grudnia 2018r.                                      zimowa przerwa świąteczna

      14-27 stycznia  2019 r.                                    ferie zimowe

      18-23.04. 2019 r.                                                               wiosenna przerwa świąteczna

      21 czerwca 2019 r.                                           zakończenie roku szkolnego

       

       

      Dodatkowe dni wolne :

      -  wynikające z kalendarz:

      1 listopada 2018 r.                                           czwartek                                                             

      1 stycznia 2019r.                                               wtorek                 

      1 maja 2019 r.                                                    środa                                                                   

      3 maja 2019 r.                                                   piątek

      20 czerwca 2019 r.                                           czwartek

                     

       

       

      • wynikające  z decyzji dyrektora szkoły wolne od zajęć dydaktycznych (opieka świetlicy w tych dniach  zapewniona)

      10 -12  kwietnia 2019 r.                   egzamin gimnazjalny

      15-17 kwietnia 2019 r.                     egzamin klas 8

      2 listopada 2018r.

      2 maja 2019 r.

       

       

      Spotkania z rodzicami uczniów:

       

      Zebranie rodziców           klas .4                                                                  11.09.2018           godzina 17:30

      Zebranie rodziców           klas 1                                                                   11.09.2018           godzina 17:00

      Zebranie rodziców           klas   5-6, 2-3                                                      12.09.2018           godzina 18:00

      Zebranie rodziców           dla  3 GIM., 7,8 SP                                          12.09.2018           godzina 17:00

      „Drzwi otwarte „                                                                                             16.10.2018           godzina 17:00-18:00

      „Drzwi otwarte „                                                                                             13.11.2018           godzina 17:00-18:00

      Zebranie rodziców           dla 1-6 SP                                                          11.12.2018           godzina  18:00

      Zebranie rodziców           dla  3 GIM., 7,8 SP                                          11.12.2018           godzina  17:00

      Zebranie rodziców           dla 1-6 SP                                                           29.01.2019           godzina  18:00

      Zebranie rodziców           dla  3 GIM., 7,8 SP                                          29.01.2019           godzina  17:00

      Zebranie rodziców           dla  3 GIM., 8 SP (inf. OKE)                         26.02.2019           godzina  17:00

      „Drzwi otwarte „                                                                                              12.03.2019           godzina 17:00-18:00

      „Drzwi otwarte „                                                                                             17.04.2019           godzina 17:00-18:00

      Zebranie rodziców           dla 1-6 SP                                                          14.05.2019           godzina  18:00

      Zebranie rodziców           dla  3 GIM., 7,8 SP                                          14.05.2019           godzina  17:00

       

      Informacje Rady Pedagogicznej

      Do 11.12.2018 r.                poinformowanie rodziców o  przewidywanej  śródrocznej ocenie niedostatecznej z przedmiotu oraz nagannej  z zachowania

      Do 04.01.2019r.                 poinformować uczniów o proponowanej ocenie  śródrocznej

      Do 11.01.2019 r.                wystawienie ocen  śródrocznych w dziennikach lekcyjnych.

      28.01.2019 r.                      Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

      05.02.2019.r.                      Rada Pedagogiczna analityczna

      Do 14.05 2019r.                 poinformowanie rodziców o przewidywanej ocenie  niedostatecznej z przedmiotu lub nagannej

      z  zachowania    

      Do 03.06.2019 r.                poinformować uczniów o proponowanej ocenie rocznej

      Do 14.06.2019 r.                wystawienie ocen  końcowo rocznych w dziennikach lekcyjnych.

      17.06.2019 r.                      Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

      25 .06.2019                         Rada Pedagogiczna analityczna

      19.06.2019                          apel na podsumowanie roku  szkolnego

    • ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY ZA MIESIĄC WRZESIEŃ
     • ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY ZA MIESIĄC WRZESIEŃ

     • Informuję, że odpłatność za obiady za miesiąc wrzesień wynosi 59,40 zł.

      Wpłatę należy dokonać do dnia 10 września wyłącznie na konto bankowe. W tytule proszę podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia

      NR konta bankowego

      SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIELSKU  92 8142 0007 0308 1174 2000 0003

      W przypadku niezaksięgowania wpłaty w terminie, uczeń będzie skreślony z listy jedzących.

      INTENDENT

     • Jeśli popierasz ideę mediacji -

      Dołącz do nas!

      Kliknij logo w lewym menu