• Pasowanie na czytelnika 2019

     • W naszej bibliotece szkolnej co roku odbywa się uroczystość PASOWANIA NA CZYTELNIKA. Przygotowują ja zaprzyjaźnieni z biblioteką starsi czytelnicy pod opieką nauczycieli bibliotekarzy. Są to głównie krótkie przedstawienia wprowadzające małych czytelników w świat bajek, baśni  oraz zagadki o bohaterach książek czy też na temat zasad ich poszanowania. Po obejrzeniu przedstawienia uczniowie klas pierwszych składają uroczystą przysięgę. Następnie młodzi czytelnicy uczestniczą w zajęciach wprowadzających prowadzonych przez nauczycieli bibliotekarzy. W tym roku do grona książkowych moli zostało przyjętych aż 106  uczniów. Przed nami osiem lat wspólnej literackiej podróży.

      Nauczyciele bibliotekarze

     • Spotkanie klasy II c z majorem Wsparcia Sił Zbrojnych na „20 lecie Polski w NATO”.

     • Dnia 12 marca klasę II c odwiedził tata jednego z uczniów - Specjalista Szefostwa Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, pan major Marian Kłosiński, który jako jeden z pierwszych oficerów Polskich Sił Powietrznych, szkoląc się w USA poznał sposoby działania najbardziej zaawansowanej armii świata.

            Spotkanie  odbyło się w dniu „20-lecia przystąpienia Polski do NATO” - paktu wojskowego, którego głównym celem jest obrona państw sojuszu.

            Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z ogólną strukturą wojska, dowiedzieli się, jakie są stopnie wojskowe i jak się je rozpoznaje. Obejrzeli replikę szabli oficerskiej, poznali określenie broń biała, czyli rodzaj broni służącej do walki wręcz oraz dlaczego widnieje na niej wygrawerowany napis „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

      Dowiedzieli się również, dlaczego polski żołnierz „salutuje” w określony sposób. Obejrzeli i przymierzyli różnego rodzaju  wojskowe hełmy np. hełm pilota śmigłowca, hełm lotniczy oraz  wojskową maskę przeciwgazową. Mieli okazję przymierzyć kuloodporną kamizelkę wojskową, która jest  bardzoooo... ciężka.

             Zajęcia były bardzo ciekawe i pouczające. Niejedno dziecko marzy, aby zostać żołnierzem. Mówiąc „żołnierz” często myśli „walka”, jednak już na samym wstępie  uczniowie dowiedzieli się, że najważniejszą rolą wojska jest  chronić swój kraj i wzbudzać respekt u wroga, a każdy żołnierz musi być odważny,  sprawny fizycznie i zdyscyplinowany!!!

            Z miłymi podziękowaniami  za pouczające i ciekawe spotkanie

      –  uczniowie klasy II c z wychowawcą .

       E.Cichańska

     • Podziękowanie

     • Dziękuję wszystkim, którzy w wyborach na patrona Szkoły Podstawowej w Osielsku zagłosowali na Rotmistrza Witolda Pileckiego.

      Zachęcam do poznania i zgłębiania życiorysu Bohatera – każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie.

                                                                     

      Wnioskodawca

      Tomasz Ziemiński

     • Wyciąg z protokołu wyboru na patrona

     • Komisja wyborcza wydała kart do głosowania - 1054, w głosowaniu wzięło udział 750 uczniów, 87 - nauczycieli i pracowników szkoły oraz 217 rodziców. Oddano głosy w ilości::

      1. Generał Władysław Anders - 91;
      2. Ojciec Malachiasz - 152;
      3. Rotmistrz Witold Pilecki - 130;
      4. Polscy Olimpijczycy - 675

      Głosów nieważnych - 6.

     • 150 LAT UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW

     • czyli tzw. Tablicy Mendelejewa

      Rok 2019 został ogłoszony przez ONZ Rokiem Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych.

      Uporządkowanie pierwiastków chemicznych w postaci tabeli

      jest jednym z największych osiągnięć naukowych w historii ludzkości.

      Początkowo niedoceniane dzieło Dymitra Mendelejewa służy nam jako podstawowe źródło wiedzy o najprostszych substancjach.

      Uczcimy to wydarzenie, tworząc uczniowski układ okresowy

      Szczegóły pod linkiem:

      https://drive.google.com/file/d/1g3J0tbtxyZCxjhA8O53Iul_6B-JXy_nT/view?usp=sharing

      Zapraszamy do wspólnej nauko-zabawy!

       

                                          Nauczyciele chemii: Joanna Rycio-Sawiełajc, Dorota Bronikowska-Baranowska

    • XXVIII edycja konkursu „KANGUR MATEMATYCZNY”
     • XXVIII edycja konkursu „KANGUR MATEMATYCZNY”

     • Drodzy Uczniowie i Rodzice! Uprzejmie informuję, że dnia 21 marca
      (w czwartek) 2019 roku o godzinie 8.00 odbędzie się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”. Wszyscy uczestnicy piszą w salach drugiego piętra budynku szkoły podstawowej (należy zapoznać się wcześniej z przydziałami sal, które wiszą na tablicach informacyjnych w szkole).

      Na konkurs uczniowie przynoszą: kartki w kratkę – brudnopis, przybory szkolne, nożyczki, piszą długopisem z czarnym atramentem lub miękkim ołówkiem. Konkurs trwa 75 minut, jest to czas na rozwiązanie testu. Nie można używać kalkulatorów i korektorów. Szczegółowa informacja dotycząca przeprowadzania konkursu oraz regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Centralnego Organizatora http://www.kangur-mat.pl/ w zakładce „Zasady”.

      Przypominam, że na stronie internetowej są umieszczone również archiwalne zadania. Polecam je uczestnikom konkursu… pamiętajmy, że to trening czyni Mistrza! Mam nadzieję, że „Dzień Kangura” będzie dla wielu uczniów naszej szkoły prawdziwym matematycznym świętem.

      Szkolny koordynator konkursu Kangur HM

     • WYBÓR PATRONA SZKOŁY

     • Wybory Patrona Szkoły zostaną przeprowadzone w dniach 18 i 19.03.2019r.

      - 18.03.2019 r. w godz. 9.00-13.00 głosują  uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły

      - 19.03.2019 r. w godz. 17.00-19.00 rodzice/opiekunowie dzieci

      - dane osób głosujących zostaną odnotowane na wcześniej przygotowanych listach, podpis osoby głosującej na liście (uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice/opiekunowie  – imienne listy, weryfikacja danych rodziców/opiekunów na podstawie dowodów osobistych).

       

      Karty do głosowania

      - na karcie znajdować się będą wszystkie przyjęte kandydatury na patrona

      - każdy członek społeczności szkolnej ma prawo oddać 1 głos. Dwoje Rodziców / Opiekunów jednego ucznia otrzymuje jeden wspólny głos

      Przebieg głosowania


      Głosuje się przez postawienie znaku „X" w kratkach z lewej strony obok nazwiska kandydata

      Głosy ważne


      Warunkiem ważności głosu jest oddanie głosu na nie więcej niż 1 kandydata. Głosuje się przez postawienie znaku „X" w kratce z lewej strony obok nazwiska 1 kandydata.

      Głosy nieważne

      •  postawienie znaku „X" w kratkach obok nazwisk więcej niż 1 kandydata, 
      •  niepostawienia znaku „X" obok nazwiska wybranego kandydata

      Nieważne są karty inne niż ustalone lub nieopatrzone pieczęcią szkoły.

      Komisja Wyborcza

     • Nasi Olimpijczycy

     • Zakończyły się już wszystkie etapy wojewódzkie konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Poziom był bardzo wysoki, tylko nielicznym udało się osiągnąć próg 90%, który gwarantował tytuł laureata i wolny wstęp do wybranej szkoły średniej. Na słowa uznania zasługują również finaliści.

      Poznajmy bliżej naszych Olimpijczyków:

      Vivienne Lauenroth – uczennica klasy 5, laureatka z języka niemieckiego - najmłodsza laureatka w tym roku szkolnym w naszej szkole. Bardzo pracowita i ambitna. Wolontariuszka WOŚP, trenuje pływanie, uczestniczy w zajęciach koła matematycznego – to tylko część jej zainteresowań. W przyszłym roku szkolnym obiecała kolejny tytuł laureata – może tym razem język angielski….

      Krzysztof Michałek – uczeń klasy 7. Laureat konkursu przedmiotowego z matematyki w roku szkolnym 2018/19, finalista konkursu przedmiotowego z matematyki w roku szkolnym 2017/18, I miejsce w konkursie Liga Zadaniowa, stypendysta programu Prymus Pomorza i Kujaw.


      Po raz pierwszy w historii naszej szkoły w tym roku szkolnym nasi uczniowie zdobyli tytuł laureata z geografii i informatyki:

      Łukasz Schneider uczeń klasy 8 reprezentuje  wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią, nigdy nie uległ szkodliwym wpływom i nałogom reprezentuje klasę, szkołę w konkursach i olimpiadach.

      Zawsze służy pomocą kolegom, szanuje poglądy innych, dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. Godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, okazuje szacunek innym osobom. Sukcesami które osiągnął w ostatnich 3 trzech latach to dwa tytuły Laureata konkursów przedmiotowych z przyrody i geografii oraz dwa tytuły Finalisty z przyrody i matematyki. Łukasz jest wzorem do naśladowania dla wielu naszych uczniów.

      Stypendysta programu Prymus Pomorza i Kujaw.

      Aleksander Hęsiak uczeń klasy 8 osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, bierze aktywny udział w życiu szkoły.  Jest  bardzo kreatywny i koleżeński, na Niego zawsze mogą liczyć koledzy i nauczyciele. Chętnie reprezentuje szkołę w konkursach wiedzowych i sportowych. Sukcesami Olka są m.in. dwa tytuły Laureata konkursów przedmiotowych z przyrody i geografii. 

      Jest uczniem, który ma konkretne plany na dalszą edukację. Swoimi osiągnięciami jest w stanie je zrealizować.

      Stypendysta programu Prymus Pomorza i Kujaw.

      LAUREACI Z INFORMATYKI:

      Jan Kuffel – uczeń klasy 8, laureat konkursu przedmiotowego z matematyki w roku szkolnym 2017/18, laureat konkursu przedmiotowego z matematyki w roku szkolnym 2016/17, laureat konkursu Liga Zadaniowa, II miejsce w konkursie Liga Zadaniowa, stypendysta programu Prymus Pomorza i Kujaw.

      Tomasz Baliński – uczeń klasy 8. Chętnie pomaga przy obsłudze technicznej podczas szkolnych uroczystości.

      Kacper Golik – uczeń klasy 3 gimnazjum, który również odnosi sukcesy w konkursach z matematyki.  Mogą na niego liczyć zarówno koledzy jak i nauczyciele. Chętnie pomaga przy obsłudze technicznej podczas szkolnych uroczystości, zajmuje się radiowęzłem szkolnym.

       

      Nasi finaliści:

      BIOLOGIA:

      Jagoda Chrzanowska – uczennica klasy 3 gimnazjum

      Maria Dębczyńska, Martyna Kopeć – uczennice klasy 3 gimnazjum, finalistki konkursu „Medycyna na szóstkę”

      Zofia Wachowiak – uczennica klasy 8.

      JĘZYK ANGIELSKI:

      Laura Stóżyńska – uczennica klasy 3 gimnazjum oraz Oskar Superczyński z klasy 8 uzyskali tytuł finalisty i bardzo wysoki wynik, dzielnie walczyli do samego końca.

      MATEMATYKA:

      Łukasz Schneider – uczeń klasy 8, II miejsce w konkursie Liga Zadaniowa, stypendysta programu Prymus Pomorza i Kujaw

      Marianna Szychowiak – uczennica klasy 8, finalistka konkursu przedmiotowego z matematyki w roku szkolnym 2017/18, III miejsce w konkursie Liga Zadaniowa, stypendystka programu Prymus Pomorza i Kujaw

      Martyna Śmiechowicz – uczennica klasy 8, finalistka konkursu Liga Zadaniowa, II miejsce w konkursie Liga Zadaniowa, stypendystka programu Prymus Pomorza i Kujaw

      Paweł Złotowski – uczeń klasy 7, finalista konkursu przedmiotowego z matematyki w roku szkolnym 2017/18, II miejsce w konkursie Liga Zadaniowa, stypendysta programu Prymus Pomorza i Kujaw.

       

      Wszystkie te sukcesy to dużo pracy, cierpliwości, zdolności, wytrwałości -  jak w każdej dyscyplinie sportowej. Nie możemy zapomnieć o wspaniałych trenerach – nauczycielach, którzy przygotowali naszych Olimpijczyków:

      Jadwiga Polacka, Mirosława Kowalczyk, Dorota Wegner, Romana Kedowska, Halina Murawska, Justyna Sobolewska, Adam Wieraszka i Damian Kucharko.

    • Szkolny konkurs SUDOKU
     • Szkolny konkurs SUDOKU

     • Dnia 28 lutego odbył się „Szkolny Konkurs  SUDOKU”  dla klas 1-3 SP, wzięło w nim udział  łącznie aż 78 uczniów (40 uczniów z klas pierwszych, 16 uczniów z klas drugich i 22 z klas trzecich).

      Wyniki konkursu  SUDOKU- klasy I

        I miejsceEmilia Baszyńska

       II miejsceAdam Joachimiak  i   Maciej Murawski

      III miejsceKacper Siemianowski

      Wyniki konkursu  SUDOKU- klasy II

           I miejscePaweł Brudnicki

          II miejsceAdam Kłosiński

         III miejsceJan Rydzewski

      Wyniki konkursu  SUDOKU- klasy III

           I miejscePaulina Dragunowicz  i  Maja Murawska

          II miejsce Oliwia Kawecka

         III miejsce Urszula Szeliga

      Oprócz zwycięzców, dodatkowo wyróżnionych zostało jeszcze 17 prac uczniów.

      Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy powodzenia za rok!  

      Organizatorzy: Elżbieta Cichańska i Barbara Szymańska

     • Wielka Liga Czytelników

     • Miło nam poinformować, że po przeprowadzonym przez nas  28.02.19r. o godzinie 10:00 etapie powiatowym, w którym udział brały szkoły z Żołędowa, Dąbrowy Chełmińskiej, Pruszcza oraz Bydgoszczy, to właśnie uczniowie z naszej placówki zakwalifikowali się do ETAPU WOJEWÓDZKIEGO ogólnopolskiego konkursu Wielka Liga Czytelników. Reprezentować nas będą,w kategorii klas V- VIII Alicja Jankowska oraz Maciej Jazdon. Gratulujemy, trzymamy mocno kciuki i obiecujemy wsparcie na kolejnych etapach.

      Nauczyciele bibliotekarze

     • WIZYTA ARTYSTY AMATORA W " ZERÓWKACH".

     • W poniedziałek 25 lutego dzieci z " zerówek" odwiedził Pan Andrzej K., artysta - rzeźbiarz. Podczas zajęć z Panem Andrzejem przedszkolaki poznały rodzaje rzeźb, narzędzia wykorzystywane przez artystę oraz mogły oglądać jego dzieła. Dzieci były bardzo zainteresowane sposobem powstawania rzeźb w drewnie. Artysta pozwolił maluchom spróbować swoich sił w rzeźbieniu. Przedszkolaki pod czujnym okiem Pana Andrzeja i wychowawczyń wzięły czynny udział w powstawaniu tła kolejnej rzeźby. Zajęcia były bardzo ciekawe i zainspirowały dzieci do rozwijania swoich pasji.

      Aleksandra Lorenz

     • Ogłoszenie o rekrutacji

     • Informuję, że od 1 marca 2019r. ruszają zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych i  klas pierwszych .

      Zarządzenie wójta

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osielsku

     • "Solidarni z klęską"

     • Latem 2017 roku przez lasy naszego regionu przeszła najsilniejsza od ponad 100 lat nawałnica. Pomimo upływu czasu skutki tego huraganu w wielu miejscach są widoczne do dzisiaj. Leśnicy nie ustają w staraniach, aby uprzątnąć tereny leśne oraz przywrócić roślinność, która podczas nawałnicy została zniszczona. Przy odbudowie lasów liczy się każda para rąk, dlatego Nadleśnictwo Żołędowo organizuje sadzenie lasu na terenie nadleśnictwa Runowo w ramach tzw. akcji „Solidarni z klęską”. Planowany jest jednodniowy wyjazd w sobotę, na przełomie marca i kwietnia, na który zapraszamy rodziców z dziećmi, nauczycieli oraz mieszkańców Osielska. Nadleśnictwo Żołędowo zapewnia przejazd autokarem oraz poczęstunek. Zapisy w sekretariacie szkoły do dnia 15.03.2019 r.

      Zapraszają:

      Nadleśniczy Nadleśnictwa Żołędowo

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osielsku

     • My również mamy swoich Olimpijczyków!

     • Olimpijczycy są nie tylko w sporcie. Równie dużo pracy, wysiłku, wytrwałości i cierpliwości w drodze do osiągnięcia sukcesu muszą wykazać uczniowie w olimpiadach (konkursach) przedmiotowych.

      Z wielką dumą i radością informujemy, że nasza szkoła również ma swoich Olimpijczyków.

      Zakończyły się  pierwsze finały kuratoryjnych konkursów przedmiotowych.

      Tytuły LAUREATA uzyskali:

      Aleksander Hęsiak i Łukasz Schneider (kl.8) z geografii, Vivienne Lauenroth (kl.5!!!) z j.niemieckiego oraz Krzysztof Michałek (kl.7) z matematyki.

      Gratulacje należą się również FINALISTOM:

      Laura Stróżyńska (kl.3g) i Oskar Superczyński (kl.8) z j.angielskiego oraz Łukasz Schneider, Marianna Szychowiak, Martyna Śmiechowicz (kl.8), Paweł Złotowski (kl.7) z matematyki.

      Jeszcze raz gratulujemy naszym Olimpijczykom, ale również ich Rodzicom i Nauczycielom, którzy pomagali osiągnąć tak wielki sukces.

      Przed nami jeszcze finał z biologii i informatyki - powodzenia!

    • Paweł Korzeniowski w Osielsku
     • Paweł Korzeniowski w Osielsku

     • Paweł Korzeniowski - wielokrotny rekordzista i mistrz Polski, mistrz i dwukrotny wicemistrz świata, wielokrotny mistrz Europy, olimpijczyk (Ateny 2004Pekin 2008Londyn 2012 i Rio de Janeiro 2016) popiera kandydaturę „Polscy Olimpijczycy” na patrona Szkoły Podstawowej w Osielsku. DZIĘKUJEMY PANIE PAWLE, ŻE JEST PAN Z NAMI!

     • Poezja o miłości

     • Dnia 14.02.2019r. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski "Poezja o miłości". W szkolnej bibliotece swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowali uczniowie klas 4-6. Uczestnicy dokonali własnej interpretacji głosowej utworów polskich poetów, które podejmowały temat miłości.  Wśród piętnaściorga uczniów wyłonieni zostali zwycięzcy:

                  I miejsce - Szymon Zieliński

                  II miejsce - Natasza Bielicka

                  III miejsce - Alicja Jankowska

                   wyróżnienie - Aleks Jankowski

                                                      Zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom!

                                                                   A.Hak, K.Kulik, J.Sikorska

    • Przygotowania do wyboru patrona szkoły
     • Przygotowania do wyboru patrona szkoły

     • Trwają przygotowania do wyboru jednego z czterech kandydatów na patrona szkoły. Jak widać jest to czas zabawy dla uczniów, którzy nie tylko poznają kandydatów na patrona szkoły, ale uczą się także niesionych za kandydatami wartości. Od zawsze wiadomo, że najlepsza nauka, to nauka przez zabawę. Niech radość towarzyszy dniom oczekiwania na wybory. Wszyscy wierzymy, że będą one w pełni demokratyczne i każdy uczeń, każdy dorosły będzie się kierował wyłącznie własnym, wewnętrznym głosem.

                                                                                                            Iwona Staniszewska

    • KURSY AUTOBUSU SZKOLNEGO MARZEC-CZERWIEC 2019. UWAGA ZMIANA OD 1.03. 2019
     • KURSY AUTOBUSU SZKOLNEGO MARZEC-CZERWIEC 2019. UWAGA ZMIANA OD 1.03. 2019

     • Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek

       

      Szkoła Osielsko                                         7:00                           8:50

      Krakowska (żółty dom)                          7:05                           8:55

      Jarużyn Sklep                                            7:10                           9:00

      Jarużyn Sołecka                                        7:12                           9:02

      Jarużyn Kolonia ( przy lustrze)             7:15                           9:05

      Wilcze skrzyżowanie                               7:17                           9:07

      Wilcze Sklep                                                           7:20                           9:10

      Niwy (przy Gdańskiej)                            7:25                           9:15

      Czarnówczyn                                                                                9:25

       

      Odjazdy: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 14:00 i 15:45

      Piątek: 14:00 i 14:50

      Odjazdy Czarnówczyn: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek - 15:45

      Piątek –14:00