• Kontynuacja akcji strajkowej
     • Kontynuacja akcji strajkowej

     • Szanowni Państwo,

      informuję że, w związku z kontynuacją prowadzonej akcji strajkowej zmuszony zostałem do zawieszenia zajęć dydaktycznych od dnia 24.04.2019 r.  do odwołania,  chyba, że akcja protestacyjna zostanie zawieszona.  Począwszy od dnia 24.04,2019 r. szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze. Świetlica szkolna pracuje w godzinach jej funkcjonowania tj. od godz. 6:00 do 16:30. Również w dniu tym wznawiają pracę wszystkie oddziały przedszkolne (pracują zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem pracy). Nadal bardzo liczę na zrozumienie z Państwa strony. Proszę nadal śledzić informacje na naszej stronie.

      Z poważaniem

      D. Jachowski.

    • Wesołych Świąt
     • Wesołych Świąt

     • W imieniu własnym oraz Grona Pedagogicznego, Pracowników i Uczniów życzę Państwu, aby nadchodzące Święta Wielkanocne napełniły Wasze serca radością i nadzieją, a chwile spędzone w gronie najbliższych dodawały otuchy i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osielsku

      Dariusz Jachowski
       

    • Opłata za obiady za miesiąc kwiecień
     • Opłata za obiady za miesiąc kwiecień

     • PRZYPOMINAMY, że odpłatność za obiady za miesiąc kwiecień wynosi 39,60 zł.

       

      BS Osielsko  92 8142 0007 0308 1174 2000 0003

      Dziękuję.

    • Informacja o przebiegu egzaminów oraz pracy szkoły w okresie przerwy.
     • Informacja o przebiegu egzaminów oraz pracy szkoły w okresie przerwy.

     • Szanowni Państwo,

      w dniach 10 – 17.04.2019 r. odbyły się w naszej szkole egzaminy gimnazjalne oraz ósmoklasisty. Mimo trwającej akcji strajkowej, egzaminy te przebiegły zgodnie z przyjętymi procedurami. Za co serdecznie dziękuję całej społeczności szkolnej. Szczególne podziękowania pragnę złożyć rodzicom za zrozumienie, pomoc w opiece nad uczniami oraz wsparcie.

      Od 18.04 – 23.04.2019 r. w szkole trwa wiosenna przerwa świąteczna. W dniach: 18,19, 23.04.2019 świetlica szkolna będzie pracowała od 6:00 do 15:00. Oddziały przedszkolne pracują w systemie grupy połączonej od 7:00 do 15:00.

      O dalszej zmieniającej się sytuacji w szkole, zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki a także możliwości rozpoczęcia zajęć edukacyjnych, będę informował Państwa za pośrednictwem szkolnej strony Internetowej.

      Z wyrazami szacunku i wiarą w szybkie rozwiązanie sporu,

      Dariusz Jachowski

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osielsku

     • Informacja dotycząca "Drzwi otwartych" w dniu 17.04.2019

     • Szanowni Państwo,

      w związku z trwającym strajkiem nauczycieli, zaplanowane na dzień 17.04.2019 r. spotkania z rodzicami w ramach "Drzwi otwartych" nie odbędą się. Proszę indywidualnie kontaktować się z wychowawcami i nauczycielami, po zakończeniu protestu, przez dziennik elektroniczny. 

      Z poważaniem

      D. Jachowski

     • WYNIKI I EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO DLA UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJÓW I VIII KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ „MEDYCYNA NA SZÓSTKĘ”

     • Miło nam poinformować, że 6 kwietnia 2019 r. w VI Liceum Ogólnokształcącym  w Bydgoszczy odbyła się gala uhonorowania laureatów, finalistów i wyróżnionych uczniów w Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym „Medycyna na szóstkę”  

      W konkursie uczestniczyło 185 osób z 29 gimnazjów i  281 osób  z 33 szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. Do etapu finałowego zakwalifikowało się 46 uczestników z gimnazjum i 76 ze szkoły podstawowej.

      W naszej szkole do etapu szkolnego przystąpiło 23 uczniów i aż 8 osób zakwalifikowało się do finału.

      Z ogromną przyjemnością informujemy, że tytuł laureata w konkursie zdobyli ALEKSANDER HĘSIAK I TYMOTEUSZ BOJANOWSKI,  finalistą został JAN KUFFEL, a wyróżnienia otrzymały MARIA DĘBCZYŃSKA oraz SARA JANKOWSKA

     • Egzamin ósmoklasisty

     • Szanowni Rodzice,

      informuje, że mimo trwającej akcji strajkowej pracowników placówki, egzaminy ósmoklasisty odbędą się zgodnie z planem w dniach 15-17.04.2019 r.

      Zapraszam wszystkich ósmoklasistów dnia 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. o godz. 8.00. Spotykamy się na holu szkoły podstawowej przy sali gimnastycznej. Każdy uczeń przynosi długopis/pióro z czarnym tuszem lub atramentem oraz legitymację szkolną, a na egzamin z matematyki – linijkę. Przypominam, że uczniowie nie mogą wnieść na salę egzaminacyjną żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Uczeń może przynieść małą butelkę wody mineralnej.

      Dla pozostałych uczniów dni egzaminów tj. 15-16-17 kwietnia 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych zgodnie z terminarzem organizacji roku szkolnego 2018/2019.

      Jednocześnie informuję, że w tych dniach, w związku z zaangażowaniem nauczycieli do prac w zespołach nadzorujących zajęcia opiekuńcze będą sprawowane przez w GOK Osielsko i Świetlicę Wiejską w Jarużynie, w następujących godzinach:

      - GOK Osielsko – Poniedziałek i Wtorek 8:00 – 15:30

      - Świetlica Wiejska w Jarużynie (we wszystkie dni) 8:00 do 16:00

      Jednocześnie bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy z wyrozumiałością i zrozumieniem podchodzą do trudności, z którymi borykamy się.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osielsku

     • Strajk - informacje o pracy szkoły.

     • Szanowni Rodzice,

      informuję, że w dniach: 10.04, 11.04, 12.04, z powodu przeprowadzanych w szkole egzaminów oraz koniecznością oddelegowania nauczycieli na egzamin do gimnazjum w Żołędowie, zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki we własnym zakresie,  będą prowadzone w Świetlicy Wiejskiej w Jarużynie oraz GOK Osielsko. W następujących godzinach:

      1. GOK Osielsko – 10.04 (środa) od 8:00 do 15:30; 104 (czwartek) 8:00 do 15:30; 12.04 (piątek) 8:00 do 16:00;
      2. Świetlica Wiejska w Jarużynie 10.04 – 104 od 8:00 do 16:00

      Jeżeli zapewniacie Państwo opiekę we własnym zakresie, a nie możecie zapewnić dziecku posiłku w domu, jest możliwość skorzystania z niego w szkole. O fakcie tym należy powiadomić intendenta jutro do godziny 10:00, podając w jakie dni dziecko będzie jadło posiłek.

      Pragnę też poinformować, że pracownicy sekretariatu szkoły oraz intendent pracują zgodnie z przyjętym porządkiem od godziny 7:00 do 15:00.

      Nadal proszę śledzić stronę szkoły, gdzie na bieżąco będę informował o sytuacji w szkole/przedszkolu, zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki a także przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

      Z wyrazami szacunku

      Dariusz Jachowski

     • Strajk - informacje

     • Szanowni Państwo,

      informuję, że praktycznie wszyscy nauczyciele, którzy opowiedzieli się w referendum za strajkiem, do niego przystąpili. Strajk przygotowany przez ZNP i Forum Związków Zawodowych rozpoczął się dziś o godzinie 8:00 i będzie prowadzony do odwołania. W związku z powyższym  zostałem zmuszony do zawieszenia zajęć dydaktycznych w dniu 08.04. oraz 09.04, chyba, że akcja protestacyjna zostanie odwołana przez stronę związkową. Jednocześnie nadmieniam, że zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego, dni 10-12.04 oraz 15-17.04.2019 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w związku z przeprowadzanymi egzaminami. O dniach tych byliście Państwo informowani od początku roku szkolnego. Tak jak informowałem wcześniej egzamin gimnazjalny, którego rozpoczęcie przewidziano na dzień 10.04.2019 odbędzie się zgodnie z przyjętą procedurą. W dniach, w których będą odbywały się egzaminy mogą wystąpić problemy w prowadzeniu zajęć opiekuńczych. Na dzień dzisiejszy w szkole prowadzone są zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki we własnym zakresie. Nadal bardzo liczę na zrozumienie z Państwa strony i pomoc w opiece nad dziećmi. Jednocześnie pragnę złożyć Państwu podziękowanie za dotychczas okazaną pomoc i wyrozumiałość.

      Proszę nadal śledzić informacje na naszej stronie.

       

      Z poważaniem

      Dariusz Jachowski

     • Strajk

     • Szanowni Państwo,

      informuję, że niedzielne rozmowy rządu ze związkami zawodowymi nauczycieli nie przyniosły efektu – porozumienie podpisała tylko oświatowa Solidarność. ZNP i Forum Związków Zawodowych rozpoczyna akcję strajkową. Będzie ona prowadzona od 8 kwietnia od godziny 8:00 do odwołania. Biorąc pod uwagę zebrane wcześniej informacje, mogę z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że będę zmuszony zawiesić zajęcia dydaktyczne. Przypominam, że ostateczną informację o liczbie strajkujących pracowników otrzymam dopiero po rozpoczęcia strajku. Bardzo liczę na zrozumienie z Państwa strony i pomoc w opiece nad dziećmi. Proszę nadal śledzić informacje na stronie strony.

       

      Z poważaniem

      Dariusz Jachowski 

     • Informacja dla rodziców

     • Szanowni Państwo,

      informuję, że w związku z wynikiem przeprowadzonego referendum strajkowego w Szkole Podstawowej w Osielsku 94,12 % pracowników szkoły opowiedziało się za przystąpieniem do akcji strajkowej. Prawdopodobnie od  poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. aż do odwołania wystąpią trudności z przeprowadzeniem zajęć lekcyjnych, opiekuńczych i wychowawczych zgodnie z obowiązującym planem. Większość nauczycieli deklaruje przystąpienie do akcji strajkowej, więc najprawdopodobniej w tych dniach w szkole będą prowadzone tylko zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki we własnym zakresie. Należy mieć świadomość, że gotowość do pracy wykaże niewielka grupa nauczycieli, a ich liczba może się zmieniać w każdym kolejnym dniu strajku.

      Istnieje możliwość zakłócenia zajęć opiekuńczych w momencie, gdy gotowości do pracy nie zgłosi wymagana liczba nauczycieli, która będzie mogła zapewnić bezpieczny pobyt wszystkim uczniom/dzieciom. Ostateczną informację o liczbie strajkujących pracowników otrzymam dopiero w dniu rozpoczęcia strajku, czyli 8 kwietnia 2019 roku. Bardzo liczę na zrozumienie z Państwa strony i pomoc w opiece nad dziećmi. Pragnę nadmienić, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko do lat 8, rodzicom przysługuje prawo ubiegania się o zasiłek opiekuńczy (niezbednik_rodzica.pdf)

       

      Ponadto pragnę poinformować, że na podstawie zebranych informacji zaplanowane wycieczki klasy IV d i b oraz klasy II b odbędą się zgodnie z planem. Jednocześnie informuję, iż poczyniliśmy wszelkie starania by egzaminy gimnazjalne i egzaminy klas VIII odbyły się zgodnie z przyjętymi procedurami.

      O sytuacji w szkole/przedszkolu, zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki a także przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, będę informował Państwa poprzez dziennik elektroniczny i szkolną stronę internetową.

      Z wyrazami szacunku i wiarą w rozwiązanie sporu,

       

      Dariusz Jachowski

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osielsku

     • II Gminny Patriotyczny Festiwal Piosenki i Prozy „Piękna Niepodległa” Żołędowo 2019

     • 1 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Żołędowie odbył się II Gminny Patriotyczny Festiwal Piosenki i Prozy „Piękna Niepodległa”. Wzięło w nim udział 38 wykonawców ze Szkół  w Osielsku, Żołędowie, Niemczu, Maksymilianowie, Borównie, Dobrczu, Strzelcach Dolnych i Wudzynie. Jury miało nie lada wyzwanie, by wyłonić najlepszych spośród tak licznego grona uczestników. Uczniowie naszej szkoły świetnie zaprezentowali swoje talenty wokalne i recytatorskie i zajęli wysokie miejsca! Laureatami festiwalu w kategorii zespół wokalny zostali Natasza, Ignacy i Franek Eckardt z klasy I, którzy brawurowo, z dziecięcą wrażliwością i radością zaprezentowali wiersz „Pieśń o fladze” K.I. Gałczyńskiego oraz piosenkę  „Moja ojczyzna”. Wyróżnienie w tej samej kategorii trafiło do Jakuba Jaskulskiego, Patrycji Michałowicz, Martyny Świątek, Dżenifer Gerety i Heleny Szewczykowskiej z klasy 1.  W kategorii solistów klas 1-3 I miejsce zdobyła  Zosia Zawieruszyńska z klasy 3, a Hania Zawadka z klasy 4 wyróżnienie w kategorii solistów klas 4-6. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

       

                                                                                           Lucyna Leszczyńska

     • Akcja strajkowa

     • Informuję, że w szkole przeprowadzono referendum strajkowe w którym wzięło udział 85 osób uprawnionych do głosowania. Za przeprowadzeniem akcji strajkowej opowiedziało się 80 pracowników co stanowi 94,12% ogółu biorących udział w głosowaniu. Akcja strajkowa w szkole rozpocznie się w dniu 8 kwietnia 2019r. i potrwa do odwołania. W związku z powyższym proszę o bieżące śledzenie strony www szkoły.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osielsku

      Dariusz Jachowski

    • WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW
     • WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

     • WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW - drużyna z Osielska będzie reprezentowała województwo kujawsko – pomorskie  na etapie ogólnopolskim.

      Z ogromną radością informujemy, że nasi uczniowie, Alicja Jankowska i Maciej Jazdon,  zakwalifikowali się do finału konkursu Wielka Liga Czytelników i jako jedyna grupa będą reprezentować nasze województwo na etapie ogólnopolskim odbywającym się 10 maja 2019 roku
      w Katowicach. Trzymajcie mocno kciuki !!!

      Nauczyciele bibliotekarze

     • Wiosna poezją malowana.....

     • W dniu 26.03.2019r.  w naszej szkole odbyła się finałowa gala poezji pt. „Wiosna poezją malowana”, podczas której uczniowie z klas 1-3 prezentowali wiersze o tematyce wiosennej.

      Pierwsze przesłuchania odbyły się 11 i 12 marca w bibliotece szkolnej.

      Do I etapu konkursu przystąpiło 30 dzieci. Utwory do recytacji wybierali rodzice i w domu przygotowywali dzieci do występu.

      Podczas gali finałowej wystąpiło 16 dzieci, spośród których laureatów wybrało Jury w składzie: przewodnicząca pani Ewa Łapińska, pani Dyrektor Beata Kasprzyk, nauczyciele klas 1-3 pani Dorota Ochendal i pani Magdalena Kosiedowska. Uroczystość  poprowadziła uczennica klasy 1d, Basia Duczmal, laureatka tegorocznego powiatowego konkursu recytatorskiego zorganizowanego przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy.

      Wszystkie dzieci pięknie recytowały wiersze, a oto werdykt jury:

      I miejsce ex aequo:

      Zuzanna Sulkowska, uczennica klasy 1 oraz trio: Natasza, Franciszek i Ignacy Eckardt z klasy 1.

      II miejsce: Milena Kordas z klasy 1

      III miejsce ex aequo: Angelina Godziemska z klasy 2  oraz Julia Szczechowska z klasy 1

      W przerwie, podczas obrad jury, wystąpił szkolny zespół muzyczny „Wesołe nutki”, pięknie, wiosennie rozśpiewany.

      Laureatom serdecznie gratulujemy.

      organizatorzy konkursu:

      Ewa Sójka i Iwona Staniszewska

     • Opłata za obiady za miesiąc kwiecień

     • W związku z egzaminami gimnazjum w dniach 10,11,12-04/19, oraz egzaminami kl. 8 w dniach 15,16,17-04/19 prosimy o informację, które dzieci jedzące obiad w szkole będą korzystały ze stołówki w w/w dni.

      Natomiast opłata za miesiąc kwiecień 2019 wynosi:

      Dla uczniów, którzy w w/w dni będą jedli obiad, opłata wynosi - 59,40

      Dla uczniów, którzy będą jedli obiad trzy dni w tym okresie, opłata wynosi- 49,50

      Dla uczniów którzy w w/w dni nie będą jedli obiadów, opłata wynosi - 39,60

      Wpłaty należy dokonać do dnia 10 kwietnia 2019. W razie wątpliwości prosimy

      o kontakt pod nr. 52 381 3119 wew. 43  lub email: stolowka@sposielsko.edu.pl.

       

      Nr Konta:  BS Osielsko 92 8142 0007 0308 1174 2000 0003

     • Wypoczynek letni 2019

     • Informuję, że w okresie wakacji szkoła jest organizatorem dwóch obozów dla dzieci: 

      • od 18 - 27 lipca 2019r. obóz „Bożenkowo 2019”
      • od 22 - 30 czerwca 2019r. obóz w górach  „Poronin-Suche 2019”. 

       

      Zapisy na obozy będą przyjmowane od 15 kwietnia w sekretariacie szkoły.

       

      Serdecznie zapraszamy!

     • II etap konkursu MIX matematyczno-przyrodniczy

     • W dniu 2 kwietnia (wtorek) o godz. 14.40 odbędzie się II etap konkursu MIX matematyczno-przyrodniczy dla klas VII, VIII i III gim.

      Chętnych zapraszamy do budynku SP na II piętrze.

     • PRZEDSZKOLAKI GOŚCIŁY MUZYKÓW Z FILHARMONII

     • W środę przedszkolaki odwiedzili muzycy z Filharmonii Pomorskiej z koncertem w stylu hiszpańskim.
      W czasie jego trwania dzieci mogły poznać charakterystyczne dla Hiszpanii instrumenty i posłuchać muzyki z ich wykorzystaniem.
      Wszystkie maluchy doskonale się bawiły, łącząc to z nauką. Na zakończenie audycji muzycznej mogły spróbować swoich sił odgadując nazwy popularnych piosenek hiszpańskich w konkursie muzycznym.