• Sukcesy w konkursach przedmiotowych
     • Sukcesy w konkursach przedmiotowych

     • 28 października 2019 roku zostanie uroczyście nadane imię naszej szkole - POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW

      Korzystając z okazji pragniemy przypomnieć wszystkich naszych "olimpijczyków" - laureatów konkursów przedmiotowych.

      W zakładce Uczniowie i rodzice, Sukcesy w konkursach przedmiotowych przedstawiamy historię sukcesów naszych uczniów - a było i wielu.....

    • Opłata za obiady za miesiąc październik
     • Opłata za obiady za miesiąc październik

     • Informuję , że w miesiącu październik są dwa dni wolne od zajęć dydaktycznych (14 i 28).W związku z tym, kwota do zapłaty za obiady wynosi 73,50.Uczniowie, którzy będą jedli obiad w dniach wolnych

      14 – Dzień Edukacji Narodowej opieka świetlicy i obiady zapewnione

      28 – nadanie imienia szkoły opieka świetlicy i obiady zapewnione

      muszą zapłacić dodatkowo 3,50 za każdy dzień ( 73,50+3,50+3,50).

      Poproszę rodziców i opiekunów o informacje do intendenta jeśli dziecko będzie jadło obiady w dniach 14 i 28.10.2019. Jeśli nie otrzymam informacji o chęci skorzystania z obiadu w tych dniach uznam ,że dziecka na obiedzie nie będzie.

      Przypominam, że są odliczenia za wycieczki które odbywały się w miesiącu wrześniu. Klasy, które były na wycieczce to 2b,2c,2d,3b,3c,5e,5f.

      Jeśli ktoś ma wątpliwości ,ile należy zapłacić za dziecko ,proszę o kontakt telefoniczny 52 3813119 lub email stolowka@sposielsko.edu.pl

     • Kampania BohaterON

     • Kochani Uczniowie!

      Szanowni Rodzice!

       

      W tym roku obchodzimy 75 rocznicę Powstania Warszawskiego.

      Mieszkańcy Warszawy - Stolicy Polski chwycili za broń, by po pięciu latach niemieckiej okupacji wywalczyć sobie wolność. Ta walka trwała długie 63 dni.

      Bo wolność, to jeden z najcenniejszych darów…..

       

      Dlatego już trzeci raz organizowana jest kampania BohaterON:

       

      1. Kup bądź wykonaj własnoręcznie kartkę okolicznościową lub widokówkę ze swojej miejscowości. Wolisz dłuższe formy wypowiedzi? Możesz także napisać list.
      2. Napisz kilka (…lub kilkadziesiąt ) słów od siebie. Pamiętaj, że to właśnie one mają największą wartość. Zostaw też swoje dane, jeśli chcesz, by Powstaniec mógł Ci odpisać. Możesz wysłać kartkę bezimienną lub do wybranego uczestnika walk o stolicę – wystarczy, że wpiszesz imię i nazwisko Powstańca wraz z pseudonimem.

       

      Wykonane kartki i listy z życzeniami możecie dostarczać do pedagoga szkolnego Pana Tomasza Ziemińskiego do 27 września do godz. 14.00 – pokój nr P110 (szkoła podstawowa).

       

      Wszystkie one zostaną wysłane do organizatorów akcji.

       

      Więcej informacji znajdziecie na stronie:

      https://bohateron.pl/wyslij-kartke/jak-wyslac-kartke/

       

      Pokażmy, że także uczniowie ze szkoły podstawowej w Osielsku pamiętają o naszych Bohaterach.

                                                   Zapraszam do udziału

                                                   Tomasz Ziemiński 

     • Policjant z wizytą w "zerówce"

     • W piątek przedszkolaki gościły policjanta, który przeprowadził pogadankę dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym pieszych oraz w kontaktach z nieznajomymi. Dzieci były bardzo zainteresowane tym, co przedstawiał policjant i chętnie zdawały pytania związane z tematem. 

      Aleksandra Lorenz,  Katarzyna Rosołowska.

     • Logo szkoły im. Polskich Olimpijczyków

     • Załącznik do Regulaminu konkursu plastycznego dla uczniów i rodziców
      Szkoły Podstawowej w Osielsku im. Polskich Olimpijczyków

      pt. „Logo szkoły im. Polskich Olimpijczyków

       

      I Krótkie informacje czym jest LOGO

      Logo to unikalna i charakterystyczna forma graficzna, która prezentuje prosty w swojej formie stylizowany napis, symbol lub inną formę ekspozycji graficznej mającej na celu identyfikację marki lub organizacji społecznej.

      II Zasady tworzenia LOGO

      1. Pros­tota
       Prosty pro­jekt czyni logo łatwo rozpoz­nawal­nym, wszech­stron­nym
       i nieza­pom­ni­anym. Dobre logo przed­stawia coś wyjąt­ko­wego lecz nieprzesadzonego.
      2. Rozpoz­nawal­ność
       Inaczej zapamiętywalność. Taki efekt daje pro­sty ale i sto­sowny projekt.
      3. Pon­ad­cza­sowość
       Logo efek­ty­wne to logo pon­ad­cza­sowe. Stworzone logo powinno zawierać symbolikę rozpoznawalną dla każdego odbiorcy nawet za kilkadziesiąt lat.

      III Wskazówki do wykonania oryginalnego a zarazem wyjątkowego LOGO Naszej Szkoły

      1. Pamiętaj o prostocie - Logo powinno być proste,  jest symbolem, skrótem myślowym. Kiedy zaczyna przypominać wieloelementową ilustrację, traci na sile, przestaje być czytelne i łatwe do zapamiętania.

      Ważne:

      - Prosty symbol i krótki napis.

      - Nie uży­waj wię­cej niż trzech kolo­rów.

      - Nie uży­waj wię­cej niż dwóch kro­jów pisma (Typografii).

      - Logo powinno zawsze wyglą­dać dobrze: małe, duże, w czerni i w bieli.

      - Logo musi być zapamię­ty­walne.

      - Musi być łatwe do przetworzenia na wersję cyfrową.

      1. Wykorzystaj dobrze znane już symbole Naszej Gminy

      - Podstawową bazą tworzenia logo powinno być obecne logo szkoły.

      - Zainspiruj się herbem Gminy Osielsko lub innym dobrze znanym symbolem w środowisku lokalnym.

      1. Logo ma obowiązki - musi realizować cele wizerunkowe. Zanim zaczniesz prace graficzne, koniecznie wybierz jakie zadania stawiasz przed nowym znakiem.
      2. Logo nie tworzymy dla siebie - ma podobać się przede wszystkim odbiorcom.
      3. Tylko jedna rzecz - nie staraj się przemycić w logo każdego pomysłu, który wpadnie Ci do głowy. Skup się na jednej najważniejszej rzeczy, która będzie dominować.
      4.  Logo powinno być uniwersalne. Jeśli na samym początku tworzone przez Ciebie logo będzie na kartce papieru to pamiętaj, że Nasza główna potrzeba to umieszczenie go sztandarze szkolnym w wersji wyhaftowanej jak również stosowanie graficznej wersji na stronie szkoły.
      5.  Zadbaj o strukturę - dobrze zaprojektowane logo wygląda estetycznie dlatego, że opiera się na przemyślanej strukturze. Nawet jeśli gołym okiem tego nie widać, posiada odpowiednie proporcje i ułożone.

       

       

      Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej w Osielsku im. Polskich Olimpijczyków

      pt. „Logo szkoły im. Polskich Olimpijczyków”

      I. ORGANIZATOR KONKURSU

      1. Organizatorem konkursu „Logo szkoły im. Polskich Olimpijczyków” jest Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku.

      II. CELE KONKURSU

      Celem Konkursu jest:

      1. Utworzenie szkolnego logo Szkoły Podstawowej, 

      2. Upowszechnianie idei olimpijskiej,

      3. Promowanie aktywności sportowej, naukowej  i artystycznej w środowisku szkolnym.

      III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

      1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów i rodziców szkoły.

      2. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

      3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

      a) Wykonanie przez ucznia przy udziale rodziców pracy plastycznej przedstawiającej propozycję logo szkoły;

      b) Złożenie pracy w Szkole Podstawowej w Osielsku, w terminie do 30.09.2019r. do godziny 14:00

      IV. PRACA KONKURSOWA

      1. Praca powinna spełniać poniższe warunki:

      a) Praca musi przedstawiać wizerunek logo szkoły im. Polskich Olimpijczyków, stworzona przez ucznia samodzielnie lub wraz z rodzicami.

      b) Prace mają zostać wykonane na papierze w dowolnej technice (rysunek, malarstwo, wycinanka, wydzieranka, kolaż itp.) za wyjątkiem grafiki komputerowej.

      c) Praca powinna zostać wykonana w formacie A4.

      d) Praca powinna zostać podpisana na odwrocie poprzez podanie: imienia i nazwiska uczestnika oraz klasy do której uczęszcza.

      V. PRZEBIEG KONKURSU

      1. Uczestnicy składają prace w ustalonym terminie, tj. do 30.09.2019r. do godziny 14:00.

      2. Prace należy złożyć w Sekretariacie Szkoły lub bezpośrednio do koordynatora konkursu – p. Mateusz Brzeziński

      3. Specjalna Komisja Konkursowa powołana w szkole dokona wyboru najlepszej pracy.

      4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone natychmiast po rozstrzygnięciu.

      5. Autorzy zwycięskiej pracy otrzymają zaproszenie na uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Osielsku.

      VI. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

      Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych prac biorąc pod uwagę:

      1. kompozycję pracy,
      2. odniesienie do nazwy Szkoły Podstawowej,
      3. oryginalny pomysł i walory artystyczne.

       

      Zwycięzca otrzyma nagrodę, a jego praca będzie jednocześnie projektem logo szkoły.

      Zwycięska praca i dodatkowo prace wybrane przez Komisję Konkursową, zostaną zaprezentowane na uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Osielsku.

      VIII. PRAWA AUTORSKIE

      1. Zwycięzca zobowiązuje się do udostępnienie w stosunku do Organizatora praw autorskich odnoszących się do pracy, w tym zobowiązuje się do nieingerowania w sposób wykorzystywania pracy przez Organizatora, który będzie mógł wykorzystać Pracę w całości w postaci logo Szkoły Podstawowej w Osielsku im. Polskich Olimpijczyków.

      2. Zwycięzca (uczeń i jego rodzice bądź opiekunowie) mogą wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku zwycięzcy utrwalonego podczas uroczystości, w tym ich rozpowszechnianie na stronie internetowej Szkoły i w publikacjach Organizatora.

      XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      Prace złożone na Konkurs nie podlegają zwrotowi.

       

      *****

      Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora – Szkoła Podstawowa w Osielsku im. Polskich Olimpijczyków wizerunku Zwycięzcy, utrwalonego podczas uroczystości nadania imienia na stronie internetowej Szkoły oraz w publikacjach Organizatora w celu informowania o przeprowadzonym Konkursie i jego zwycięzcach.  Zgoda jest udzielana nieodwołalnie.

      Data                         ________________________________

      Podpis Uczestnika   ________________________________

      Podpis Opiekuna     ________________________________

    • Spotkania z rodzicami
     • Spotkania z rodzicami

     • Dnia 10 września (wtorek) 2019 roku o godzinie 17:00 zebranie rodziców klas 4, a o godzinie 18:00 zebranie pozostałych klas .

      Zapraszamy

    • Opłata za obiady w miesiącu wrzesień
     • Opłata za obiady w miesiącu wrzesień

     • Opłata za obiady w miesiącu wrzesień wynosi 66,50 zł. Opłatę należy uiścić do dnia 10-go każdego miesiąca .

      Nr rachunku bankowego : Bs w Osielsku 92 8142 0007 0308 1174 2000 0003