• Patron Szkoły


    • Wybór imienia Polskich Olimpijczyków uzasadnia - wszechstronną pracę dydaktyczno-wychowawczą, zmierzającą do tego, aby każdy uczeń mógł odnaleźć siebie wśród talentów i wartości reprezentowanych przez Polaków  - Olimpijczyków. To oni  przełamują schematy i uczą, że mimo ograniczeń można odnosić sukcesy, które są wynikiem codziennej i systematycznej pracy.

     Nazwa Polscy Olimpijczycy odnosi się do zasłużonych dla naszego kraju, wybitnych sportowców (w tym również paraolimpijczyków).

     Ponadto warto zauważyć, że nazwa ta ma charakter uniwersalny i otwarty. Przybliża wybitne polskie postaci, które są wzorem do naśladowania. W każdej chwili grono osób funkcjonujących pod ogólną nazwą Polskich Olimpijczyków może powiększyć się, co da asumpt do kolejnych działań wychowawczych

     Nawiązuje również do propagowanych w naszej Szkole idei: zdrowego stylu życia i umiejętności zdrowej rywalizacji, która dotyczyć może zdobywania laurów olimpijskich nie tylko na polu sportowym, ale także edukacyjnym.