• Patron Szkoły

    • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osielsku informuje, że działając na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, podjął działania zmierzające do nadania Szkole imienia oraz zapoznania środowiska szkolnego z wprowadzoną procedurą wyboru kandydata na patrona.

     Wyciąg z procedury:

     Podejmowane działanie

     Termin

     Składanie propozycji kandydata na patrona szkoły.

     do 15.10.2018

     Prezentacja kandydatów na patrona szkoły.

     01.11.2018 r. do 28.02.2019

     Wybory kandydata na patrona szkoły.

     - 18.03.2019 r. godz.: 8.00-13.00

     - 19.03.2019 r. godz.: 17:00-19:00

     Ogłoszenie wyników wyboru kandydata na patrona szkoły.

     20.03.2019 r.

     Skierowanie wniosku do Rady Gminy o nadanie imienia szkole.

     do 01.05.2019 r.